Analyse: Pendlere når flest job i Vejle

Analyse: Pendlere når flest job i Vejle

25. oktober 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Nils Rosenvold

På én time nås flere arbejdspladser i Vejle Kommune end i nogen anden kommune vest for Storebælt – selv i trængselsperioder.

Hvis man startede en bil og kørte i én time, og samtidig talte op, hvor mange arbejdspladser man kørte forbi, så havde man nok påtaget sig en lidt voldsom opgave.

Ikke desto mindre har Region Syddanmark sat sig for at nå frem til svaret på spørgsmålet: Hvor kan man nå flest arbejdspladser på én time? Men i stedet for en manuel optælling har regionen foretaget en analyse. Baseret på tal fra bl.a. virksomhedsregistret CVR, har regionen analyseret sig frem til, at Vejle Kommune topper to interessante kategorier.

For det første er Vejle den kommune vest for Storebælt, hvor flest pendlere kan nå byens arbejdspladser med én times transport. Med et arbejdskraftopland på mere end 600.000 personer når Vejle ca. 100.000 flere personer inden for én times transport, end kommunerne, der i analysen har det næststørste opland.

For det andet kan Vejle Kommunes indbyggere nå omkring 750.000 arbejdspladser på én times transport.

Vejle når flest – selv med trængsel
Ovenstående tal fra analysen er opgjort på tidspunkter uden trængsel. Nærmere bestemt på hverdage omkring klokken 19.30. Analysen har dog også opgjort, hvor mange arbejdspladser, der kan nås på hverdage omkring kl. 7.30, hvor der typisk er trængsel.

Denne opgørelse ændrer dog ikke på, at Vejle både kan nå flest pendlere og arbejdspladser. Selv på tidspunkter med trængsel når man fra Vejle flere pendlere og flere arbejdspladser end nogen anden vestdansk kommune gør i perioder uden trængsel.

Sagt på en anden måde: En pendler fra Vejle, der kører én time på et tidspunkt med trængsel, når fortsat flere arbejdspladser end en pendler fra Randers, der kører i én time på et tidspunkt uden trængsel.