36 elladepunkter på vej til Vejles kommunale p-pladser

36 elladepunkter på vej til Vejles kommunale p-pladser

21. december 2020

Tekst: Charlotte Nygaard

Vejle Kommune tager første store skridt med Klimaplan 2020-2050 og indgår aftale med selskaberne Clever og Sperto om opsætning af 18 elladestandere med i alt 36 elladepunkter i Vejle.

I løbet af de første måneder af 2021 vil der blive rejst elladestandere på kommunale parkeringspladser i P-husene Tróndur og Albert, på Willy Sørensens Plads, Stævnen, parkeringspladsen i Vejle Nord ved Jem & Fix og Sunset samt ved Pendlerplads Syd.

Vi vil den grønne omstilling

– Det er kun godt en uge siden, at et enigt byråd godkendte Klimaplanen for 2020-2050, og i dag har vi underskrevet kontrakt med to selskaber, der udbyder elladestandere, om i alt 18 ladestandere i Vejle. Vi tager hermed hul på en af ambitionerne i klimaplanen og er et godt bevis på, at vi vil den grønne omstilling i Vejle Kommune, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

Udbuddet om elladestandere blev sat i gang for tre måneder siden, og det blev altså de to udbydere Clever og Sperto, der rendte med opgaven. De to selskaber står for driften og omkostninger forbundet med opsætning og drift af elladestanderne, mens Vejle Kommune blot stiller lokationerne til rådighed.

Lynlader i Vejle Nord

Kontrakterne er fordelt således, at Clever står for i alt 15 elladestandere á 22 kW med i alt 30 udtag, der fordeles med tre standere på hver af de fire parkeringsområder – Tróndur, Albert, Willy Sørensens Plads og Stævnen – i midtbyen samt på Pendlerplads Syd.

Sperto forventes at opsætte i alt tre elladestandere med i alt seks udtag på parkeringspladsen i Vejle Nord. En af standerne forventes at blive en lynlader på mellem 100-150 kW, mens de to øvrige standere opsættes i løbet af 2021. Her er kapaciteten endnu ikke afklaret.

En ladestander på minimum 100 kW kan fx lade en Tesla Model 3 næsten fuldt op på den tid, det tager at spise en burger eller gøre sine indkøb.

De 18 elladestandere med i alt 36 udtag er placeret i midtbyen, på Pendlerplads Syd og i Vejle Nord – se de røde pletter på kortet.