Virksomheder ønsker erhvervsmentor til Børkop

Virksomheder ønsker erhvervsmentor til Børkop

17. oktober 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Torbjørn Næs Bertelsen

Børkops virksomheder medbragte flere forslag til, hvordan kommunen kan støtte de lokale erhverv, til et netværksmøde i byens iværksætterhus.

Selvom vejret viste sig fra den råkolde side, var der varmet godt op under talelysten, ved et netværksmøde 9. oktober mellem Vejle Kommune og lokale erhvervsrepræsentanter fra Børkop.

Netværksmøderne er tilbagevendende begivenheder, som har til hensigt, at give Vejle Kommune en direkte opdatering på, hvordan erhvervslivet udvikler sig lokalt, og hvordan kommunens service opleves.

Borgmester Jens Ejner Christensen gav en kort introduktion til mødet, inden kommunaldirektør Niels Ågesen gav et overblik over vækst og udvikling i Børkop- området og generelt i Vejle Kommune.

Lokal mentor til iværksættere
Liv og forskønnelse af bymidten og mangel på lejligheder blev fremhævet på mødet, hvor flere også efterspurgte bedre oplysning om, hvilke tilbud kommunen har til erhvervslivet.

Et konkret forslag gående på, at en medarbejder fra kommunens erhvervsservice med faste mellemrum kan have træffetid i Vækstcenter Børkop blev diskuteret.

Ros til byggesagsbehandling
Vejle Kommune har de seneste år gjort en indsats for at forbedre behandlingen af byggesager. Dette gav i juni 2017 udslag i, at Dansk Byggeri tildelte kommunen en 13. plads i sin årlige analyse af de mest erhvervs- og byggevenlige kommuner.

Flere virksomheder, der havde haft byggesager hos kommunen, havde ros til overs for byggesagsafdelingen. En deltager på netværksmødet havde også lejlighed til at dele en mindre god oplevelse med planafdelingens behandling af en udvidelsesansøgning.

Hvad skal Vejle være kendt for?
Der blev også spurgt ind til, hvad Vejle Kommune skal være kendt for. Det er blandt andet vigtigt for markedsføringen i hotelbranchen, hvor der er stor konkurrence om gæsterne.

Afslutningsvist orienterede forstanderen for Brejning Efterskole om skolens udvidelsesplaner og store investeringer omkring Brejning Havn. Der blev også fortalt om skolens samarbejde med Hotel Comwell Kellers Park.