Transportbranchen gav sit besyv til kommunens masterplan

Transportbranchen gav sit besyv til kommunens masterplan

6. april 2018

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Torbjørn Næs Bertelsen

En række af Vejles transport- og logistikvirksomheder blev på et uformelt netværksmøde præsenteret for kommunes plan for fremtidens infrastruktur i Vejle.

- Man regnede oprindeligt med, at trafikmængden på Vejle Fjord broen ville nå et kritisk punkt med 91.000 biler i døgnet, i 2030. Vi kan nu se på trafikmålingerne, at vi har nået det punkt 12 år før tid, forklarede projektchef i Vejle Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning, Paw Bro Larsen, på et netværksmøde mellem kommunen og den lokale transport- og logistikbranche.

Beskrivelsen af trafiksituationen på Vejle Fjord broen var en god illustration af behovet for nye investeringer i veje og intelligente trafikale løsninger, som Vejle Kommune lægger op til i en ny mobilitetsplan, indeholdende trafikinvesteringer for 1,4 milliarder kroner frem til 2030.

For at få gode indspark fra de brancher, der dagligt befinder sig i trafikken i og omkring Vejle-området havde Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, inviteret en række markante transport- og logistikvirksomheder til et netværksmøde om kommunens mobilitetsplan.

Ris og ros
Efter borgmesteren havde budt velkommen og givet en orientering om den politiske proces omkring fremtidens trafikinvesteringer, præsenterede projektchef Paw Bro Larsen mobilitetsplanens elementer i detaljer.

Herefter havde deltagerne fra de forskellige logistikvirksomheder mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer.

Formand for Vejle Taxa, Finn Knudsen indledte med kritik af det, han opfatter som unødvendige lyskryds. Særligt et nyt signalanlæg på Østerbrogade ved Føtex fik kritik med på vejen.

Herefter var der fokus på, om lastbilparkering kunne indarbejdes i mobilitetsplanen. Dette har været et tema som lastbilerhvervet tidligere har efterspurgt. Borgmesteren kunne fra kommunens side ikke støtte op om, at kommunen skal sørge for et særligt område for lastbilparkering.

- Der er i dag gode faciliteter, som kan benyttes mod betaling i Exxit59-området, svarede borgmesteren, som blev bakket op af størstedelen af mødedeltagerne, der mente brugerbetaling var rimelig.

Overordnet var der tilfredshed blandt de deltagende virksomheder med, at de blev inddraget i processen med at skabe en bedre infrastruktur i Vejle-området, ligesom der var mange anerkendende kommentarer til de forslag Teknik & Miljø-forvaltningen præsenterede i mobilitetsplanen.