Prognose: Højeste antal jobs i 9 år

Prognose: Højeste antal jobs i 9 år

13. juli 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Torbjørn Næs Bertelsen

Ved udgangen af 2017 ventes antallet af arbejdspladser i Vejle Kommune at nå det højeste niveau siden 2008.

Vejle er en kommune, der på mange måder udvikler sig. Antallet af indbyggere stiger, uddannelsesniveauet stiger og borgerne tjener flere penge.

Også når det kommer til udviklingen i antallet af arbejdspladser går det godt i Vejle.

Ifølge Vejle Kommunes Vækstbarometer er antallet af jobs i kommunen stigende. Faktisk er forventningen, at man inden året rinder ud, vil have nået det høje beskæftigelsesniveau, der var i 2008 før den globale finanskrise satte ind.

I Vejle Kommune betød krisen, at man på et enkelt år mistede omkring 2600 arbejdspladser. Ifølge Vækstbarometer, der har indhentet sine tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, vil 53.648 være i normalt erhvervsmæssigt arbejde i Vejle Kommune ved udgangen af 2017. Det er cirka 800 jobs flere end året før.

2800 flere jobs siden 2011
Stigningen i antallet af jobs i kommunen skaber også større efterspørgsel efter arbejdskraft og dermed øget vækst.

Faktisk har man siden 2011 oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser på omring 2800.

Stigningen i antallet af jobs ventes at fortsætte i de kommende år. Forventningen er, at det især kommer til at betyde flere arbejdspladser inden for industri, byggeri samt i den private handels- og servicesektor.