Kunstig intelligens får en hovedrolle i en bæredygtig fremtid

Kunstig intelligens får en hovedrolle i en bæredygtig fremtid

1. juni 2018

Tekst: Jesper Lilleris
Foto: Green Tech Center

Connie Hedegaard og Preben Mejer stod for det faglige indhold sammen med nogle af landets dygtigste eksperter til Resilience Konference i Green Tech Center.

Omkring 130 veloplagte deltagere sad klar til at høre eksperter fra Insero, SDU, Best Green, Vejle Kommune, VIA, Rambøll, TREFOR og Green Tech Center dele den nyeste viden om, hvordan vi smartest skaber fremtidens energisystemer og byløsninger.

En af hovedpointerne var, at fremtidens løsninger skal skabes i et samarbejde mellem det offentlige, virksomhederne og borgerne. Der skal tænkes i nye baner, nye teknologier og ikke mindst nye forretningsmodeller, som både kommer klimaet og økonomien til gavn.

Fremtidens byløsninger, klimaudfordringer og big data blev livligt debatteret under Resilience Konference.

Klimaudfordringer og fremtidens vækst
Connie Hedegaard, tidligere EU klimakommissær, var konferencens hovedtaler. Hun havde fokus på, hvordan vi forener klimaudfordringer, det stigende befolkningstal og den vækst, samfundet har brug for.

-Hvis vi skal arbejde videre mod nul-udslip og en mere bæredygtig fremtid, så skal vi tænke langsigtet, altså skal landene have det lange lys på, sagde Connie Hedegaard

Hun nævnte også, at vi skal sætte fælles rammer for vores arbejde med at skabe en bæredygtig fremtid, og at det skal kunne betale sig at tænke grønt og bæredygtigt. Det skal koste at sløse med ressourcerne, mens der skal være en gevinst i at arbejde for fremtiden.

Preben Mejer vendte alt på hovedet
Fremtidsforsker og direktør i Radr, Preben Mejer, havde ikke uventet et anerledes syn på fremtidens løsninger.

-Hvis vi skal have held med at accelerere tingene i det tempo, vi har brug for, så skal vi have smurt et lag af it ud over det hele, sagde Preben Mejer og fortsatte:

-Vi er på vej ind i den 3. fase af it, hvor kunstig intelligens vil få en afgørende rolle. Ud af kunstig intelligens vil vi nemlig se en automatisering af mange ting. Vi vil gå fra e-commerce til a-commerce, hvor vores digitale tvilling vil stå for indkøb af lavinteresse produkter og services – altså vil vi i fremtiden ikke selv købe vores el, det klarer vores hus for os.

Ca. 130 veloplagte deltagere sad klar til at høre eksperter fra Insero, SDU, Best Green, Vejle Kommune, VIA, Rambøll, TREFOR og Green Tech Center.

Ifølge Preben Mejer kan kunstig intelligens benyttes til at starte den adfærdsændring, der i høj grad bliver behov for, hvis der skal en ske en omstilling til en mere bæredygtig fremtid på alle parametre.

Resilient anerkendelse
I forbindelse med konferencen blev prisen #decarbuilding fra European Heatpump Association overrakt til borgmester Jens Ejner Christensen af Kim Søgård Kristensen, bestyrelsesformand for Green Tech Center og adm. direktør for Insero. Prisen har Resilience House modtaget på baggrund af dens intelligente varme- og kølesystem, og borgmesteren valgte derfor, at prisen skulle blive stående i Resilience House.

Dagen gav også deltagerne mulighed for at se nærmere på nogle af de byløsninger og teknologier, som Vejle Kommune har skabt for at imødekomme fremtidens udfordringer. Turen gik bl.a. forbi Vejles nye sluse, den nye supercykelsti, Bylaboratoriets 3D-studie og Fjordbyen.

Resilience Konference blev holdt 31. maj i Green Tech Center i samarbejde med blandt andre Insero og Vejle Kommune.