Konference sætter fokus på resilient byliv

Konference sætter fokus på resilient byliv

30. oktober 2017

Foto: Green Tech Center

Erfaringer, fokus og fremdrift i kommunale klima-og byudviklingsprojekter bliver 15. november diskuteret på resilient konference i Green Tech Centeret.

15. november sættes der blandt andet fokus på, hvordan det resiliente byudviklingsprojekt passer sammen med den politiske virkelighed ude i kommunerne.

Til at gøre deltagerne klogere på konferencens emner, er en række spændende oplægsholdere blevet inviteret.

De forskellige oplægsholdere arbejder alle med byudviklings- og klimatilpasningsprojekter ud fra forskellige vinkler.

Nogle af de spørgsmål, som oplægsholderne vil sætte egne perspektiver på, er eksempelvis:

  • Hvad er resiliens? Og hvad skal man i kommunerne være opmærksomme på og arbejde efter i fremtiden?
  • Hvordan sikrer man, at ambitiøse byudviklingsprojekter giver det ønskede resultat?
  • Kan man fastholde interessen og engagementet hos politikere, forvaltning og borgere for et langsigtet projekt – og hvordan?
  • Når mange projekter skal håndteres sideløbende, hvordan kan overblik og gennemskuelighed så sikres? Såvel i forhold til de forskellige afdelinger som i forhold til politikerne og borgerne?
  • Hvad er forvaltningens fremtidige rolle, og hvad kommer det til at betyde for den enkelte medarbejder? Vil vi se andre typer af job og jobbeskrivelser i kommunerne i fremtiden?

Konferencen Livet i Byen – Det resiliente byudviklingsprojekt holdes 15. november 2017 fra 9 til 16 på Green Tech Center.

Tilmeldingsfrist er 8. november 2017.