I Vejle er klimaet vigtigt i byudviklingen

I Vejle er klimaet vigtigt i byudviklingen

3. december 2018

Tekst: Rie Nielsen
Foto: Vejle Kommune

Vejle udvikler sig i disse år kraftigt bl.a. med helt nye bydele som Fjordbyen og Ny Rosborg. Her bliver udfordringerne med klimaet vendt fra ulemper til fordele

Fjordbyen er, som navnet antyder, den del af Vejle, der ligger tættest på fjorden bag lystbådehavnen på nordsiden af erhvervshavnen og Vejle Ås udløb.

Udfordringerne med klimaet i Fjordbyen er, at området er særligt udsat for oversvømmelse både ved havvandsstigning og fra de store vandmasser, der løber ned til fjorden fra bakkerne nord for byen ved ekstreme regnskyl.

En rekreativ grøn kile
Den udfordring er Vejle Kommune i fuld gang med at håndtere i samarbejde med Vejle Spildevand og boligforeningen ØsterBo. Løsningen på udfordringerne er at forsinke og styre vandet, når det kommer væltende nordfra.

Det sker bl.a. ved at udbygge eksisterende regnvandsbassiner og omdanne et par eksisterende boldbaner, så de også kan fungere som bassiner, der forsinker vandet på vej mod fjorden.

Gennem selve Fjordbyen skal der etableres en såkaldt grøn kile. Det er et vandløb, der styrer vandet en bestemt vej gennem området og som har den åbenlyse fordel, at den samtidig danner et nyt, rekreativt område for beboere og besøgende i bydelen.

En resilient bydel – på energipæle
Bydelen Ny Rosborg er ikke bygget endnu. Den er først på vej på tegnebrættet, idet tre arkitekt- og rådgiverfirmaer netop nu går i gang med at konkurrere om, hvem der kan skabe den mest ambitiøse udviklingsplan, der både kan gøre bydelen resilient og bæredygtig og samtidig danne rammen om det gode liv både for borgere og små virksomheder.

Ny Rosborg skal danne ny vestlig udkant i Vejle. Bydelen skal anlægges oven på det, der i dag er AffaldGenbrug og tidligere lodseplads. Undergrunden på stedet er meget blød. Derfor er en af udfordringerne, hvordan man i det hele taget kan fundere og bygge boliger i området.

Det kan f.eks. ske ved at fundere på pæle. Også det faktum kan vise sig at være en fordel, fordi man kan udnytte pælene til energiforsyning. Det er der allerede et forsøg i gang med på området. Der er rejst en lille pavillon med en udstilling om planerne for den nye bydel. Ved siden af pavillonen er der banket tre energipæle i jorden. Det vil sige pæle med indstøbte slanger til jordvarme – eller kulde. I forsøget varmer pælene en bænk op om vinteren og køler den ned på varme sommerdage.

Klimaudfordringerne optager mange
Klimaet og de udfordringer, der følger i kølvandet på klimaforandringerne, er hot stuff. Det optager fagfolk verden over, og Danmark er som nævnt her ingen undtagelse.

Vejles måde at kombinere byudvikling og klimaudfordringer på bliver brugt som case ved en klimadebat med titlen Mind The Gap! Debatten finder sted på Green Tech Center i Vejle 10. december. Den er arrangeret af Dansk Arkitektur Center og tegnestuen TREDJE NATUR.

En af oplægsholderne er stadsarkitekt i Vejle Kommune Lisbet Wolters, der netop skal fortælle om, Fjordbyen og Ny Rosborg:

- Det koster mange flere penge, når vi skal integrere klimaløsninger i den eksisterende by. Derfor er det så vigtigt at tænke klimaet ind fra starten, hver gang vi bygger nyt, pointerer stadsarkitekten.

Mind The Gap!
Klimadebatten er gratis, og alle interesserede er velkomne.

Blandt de andre oplægsholdere er programchef i Dansk Arkitektur Center Nikolaj Sveistrup, markedsdirektør for Trekantområdet i Rambøll Pia Jakobsgaard-Iversen og to lokale kræfter, ingeniør Thomas Drivsholm fra Vejle Fjordhave og gymnasielærer Claus Behrendsen fra Cykelkampagner i Vejle.

Læs mere om ”Mind the Gap!” og tilmeld dig her