Godt møde med logistik-erhvervet

Godt møde med logistik-erhvervet

2. november 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Danske Fragtmænd

Transport- og logistikområdet, der historisk har bidraget til en profilering af Vejle Kommune og Trekantområdet, er inde i en spændende udvikling.

Infrastrukturen, digitaliseringen og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er nogle af de aktuelle udfordringer, som transport- og logistikerhvervet arbejder med. Det er tillige udfordringer, som kommunen også er optaget af.

For at få en direkte opdatering på erhvervets vilkår, mødtes Vejle Kommune 25. oktober med en række af kommunens ledende transport- og logistikvirksomheder til et netværksmøde i Exxit59-området.

Borgmester Jens Ejner Christensen bød velkommen, og kommunaldirektør Niels Ågesen orienterede kort om væksten i Vejle Kommune og kommunens service til erhvervslivet. Dernæst orienterede projektchef Paw Bro Larsen om arbejdet med en mobilitetsplan for Vejle Kommune frem mod 2030.

Lastbilparkering muligt ved Exxit59
Det dominerende tema på mødet var spørgsmålet om parkering for lastbiler i Vejle.

Erhvervet er af den opfattelse, at parkeringsmulighederne og faciliteter som bad og toilet ikke er optimale, og det blev efterspurgt, at dette tema indarbejdes i kommunens mobilitetsplan.

I drøftelserne på mødet blev det klart, at der i dag er gode faciliteter i Exxit59, som kan benyttes mod betaling, hvilket der var enighed om var rimeligt.

Lufthavnsdirektør: Positive vækstudsigter i årene frem
Den generelle infrastruktur blev også diskuteret på mødet, hvor erhvervene havde forskellige prioriteringer.

Direktør for Billund Lufthavn, Keld Zacho, pegede på udvalgte steder, hvor han mener, vejnettet til Billund Lufthavn kan udvides.

Keld Zacho fortalte desuden, at Billund Lufthavn ser positivt på fremtidens vækstudsigter efter en årrække med rekordhøje passagertal.

Øgede kompetencekrav
På mødet fortalte virksomhederne, at der generelt er brug for flere kvalificerede medarbejdere, da køre- og hviletidsbestemmelser og digitalisering har øget kravene til medarbejdernes kompetencer.

Samtidig var der blandt virksomhederne bred tilfredshed med samarbejdet med kommunens jobcenter.