Forsøg med vejledning skal få flere unge på erhvervsuddannelserne

Forsøg med vejledning skal få flere unge på erhvervsuddannelserne

25. april 2017

Tekst: Rune Hansen
Foto: Nils Rosenvold

Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum vil undersøge, om en ekstra vejledningsindsats i folkeskolen kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. En lignende indsats i Køge Kommune har givet gode resultater.

Er du i tvivl om, hvad du skal efter folkeskolen? Jamen så vælg gymnasiet! Sådan tænker mange elever i folkeskolens ældste klasser, og det samme gør deres forældre. Det er rigtig ærgerligt, synes man i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum. For det betyder, at der hvert år er unge som "dobbelt-uddanner" sig, og går i gang med en ny ungdomsuddannelse efter at have afsluttet gymnasiet.

Derfor vil forummet i 2017 lave forsøg med ekstra vejledning om valg af uddannelse i foleskolens ældste klasser. Det sker i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og man vil bygge på erfaringer fra Køge Kommune, hvor en lignende indsats har givet pæne resultater.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden.

Formanden for Arbejdsmarkedsforum, Christoffer Melson (V), forklarer, at han både ser den ekstra vejledning som en hjælp til de unge og til kommunens erhvervsliv: "Flere unge vil undgå at bruge tid på at dobbelt-uddanne sig, og det er selvfølgelig positivt for dem og deres forældre. Samtidig er forventningen, at en større andel vil vælge en erhvervsuddannelse, og det er godt nyt for vores private virksomheder, der efterspørger medarbejdere med erhvervsrettede uddannelser i stor stil.

Han gør opmærksom på, at det i dag også er muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse gennem EUX, hvor man både får svendebrev og studenterhue. Med en EUX-uddannelse kan man derfor selv vælge, om man vil arbejde inden for sit fag, eller om man vil videreuddanne sig som f.eks. laborant, industriel designer, grafisk designer, sygeplejerske, bygningsingeniør, arkitekt eller maskinmester.