Byggeri af et modstandsdygtigt hus med internationalt fokus

Byggeri af et modstandsdygtigt hus med internationalt fokus

17. marts 2016

Tekst: Anna Marie Bohsen
Foto: CrossMind Reklamebureau & Nils Rosenvold

Resilience House bliver et internationalt samlingssted for resilient udvikling og får plads til konferencer, undervisning, udstillinger og demonstration af nye løsninger på de udfordringer, byer verden over, kæmper med.

Som en helt naturlig forlængelse af, at Vejle er med i det internationale netværk ”100 Resilient Cities”, skal der etableres en efteruddannelse inden for hele forsyningsområdet. Fremtidens byer er sårbare overfor de voldsomme skybrud, oversvømmelser, og alt hvad det fører med sig af ødelagt infrastruktur, strømsvigt med mere. Og Vejle er ingen undtagelse med sin lavtliggende bymidte.

Derfor er det oplagt at opføre et ”Resilience House” nabo til Green Tech Center i Vejle Nord. Og det skal ikke kun være et uddannelsessted for Vejle og nærmeste omegn. Det skal være for hele landet og for de øvrige 99 byer over hele verden i resiliens-netværket, så huset bliver et internationalt samlingssted for resilient udvikling og innovation.

Sådan lød det bl.a. fra Lotte Thøgersen, formand for foreningen Resilience Lab Denmark der beskrives som ”et stærkt netværk for fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data”.
Hun holdt oplæg om Resilience House på erhvervs- og netværkskonferencen den 17. marts 2016 på Hotel Munkebjerg. Konferencen for virksomheder blev afholdt som en del af årets resilienskonference.

Hvad nu hvis…
- Vi er voldsomt afhængigt af, at energiforsyningen fungerer. For hvad vil der ske, hvis vi er uden strøm i et døgn, sagde Lotte Thøgersen. Hun er formand for den nystiftede forening, Resilience Lab Denmark, der beskrives som ”et stærkt netværk for fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data”. Lotte Thøgersen er bygningsingeniør med særlig indsigt i integrerede energiløsninger, vandmiljø og resiliens, som bl.a. betyder modstandsdygtighed overfor klimaforandringer.

- Vi må arbejde med nye måder at tænke forsyning på. Vi får kæmpe problemer, hvis strømmen svigter i mange timer. Alt går i stå. Hospitalerne kan ikke arbejde, internettet er ude af drift. Vi rammes alle. Derfor skal vi skabe en bedre balance, og uddannelsen skal være fagspecifik og tilpasset dem, der kommer – om det er medarbejdere i kommunale eller statslige forvaltninger, rådgivere, private virksomheder, bystyret i New York eller Milano, så tilrettelægges kurserne efter deltagernes særlige behov for viden inden for lovgivning, miljø, klimatilpasning. De vælger selv emnerne. Vi er i gang med handleplaner for kursusforløbene, som vil være en veksling mellem kursus og praktik. Der vil være 2-3 kursusdage, derefter hjem i egen virksomhed og så tilbage på 2-3 dages kursus.

Tanker på tværs
- Vi skal tænke i komplekse løsninger på tværs af borgere, virksomheder, forvaltninger og have en helhedstankegang. Vi har en ambition om at samle danske partnere, der arbejder for samlede løsninger, sagde hun.

Jørgen Andersen, direktør i Green Tech Center fortalte, at Resilience House har goodwill fra de andre i netværket, og at investorerne er ved at være på plads. Huset kan blive et internationalt fyrtårn og får plads til konferencer, undervisning, workshops, innovation, og der kan være udstillinger og demonstration af nye løsninger på udfordringerne.

Byggeriet af Resilience House går efter planen i gang i løbet af 2016 og ventes at stå færdig medio 2017.