Børkop er vokset mest i Syddanmark

Børkop er vokset mest i Syddanmark

28. september 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Tre ud af fem mellemstore syddanske byer, der er vokset mest de seneste ti år, ligger i Vejle Kommune.

Gennem de seneste ti år har danske byer oplevet store forandringer – blandt andet i befolkningstallet.

Således også i Region Syddanmark, hvor der kan være store udsving på udviklingen i befolkningstallet i de enkelte byer.

Ser man dog på en top 5 over, hvilke syddanske byer med mellem 2000 og 5000 indbyggere, der er vokset mest de sidste ti år, så dominerer byer beliggende i Vejle Kommune. Det viser analysen ”Byer i Bevægelse”, der er udarbejdet af Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hele tre ud af de fem byer, der har haft den største befolkningsvækst de sidste ti år, ligger i Vejle Kommune.

Den by, der suverænt er vokset mest er Børkop. Fra 2006 til 2015 voksede befolkningstallet i Børkop med 44,6 procent.

Nummer to på listen er Skibet, der i samme periode voksede med 22,1 procent. Jelling indtager femtepladsen, med en befolkningstilvækst på 15,4 procent.

En del af forklaringen på Børkops fremgang handler om kommunalplaner og udstykning af nye parceller i byen 13 km. fra Vejles centrum.

Ifølge Rune Stig Mortensen, afdelingschef i Strategi & Analyse i Region Syddanmark, er væksten i befolkningstallet størst i de bysamfund og kommuner, der er en del af de såkaldte byregioner. Byregioner udgøres af de større byer med omkringliggende opland.

- Byregionerne er vigtige trækkræfter for væksten, men de er ikke optaget af de områder, der ligger uden for deres magnetfelt, og som de ikke kan trække ressourcer fra, udtalte Rune Stig Mortensen, i en uddybende artikel om analysen i Syddanmark Nu – Byer og bosætning.